ไม่ได้เจ็บที่เธอมีใคร(แต่เจ็บที่ใจฉันยังมีเธอ)

 ผลลัพธ์เพลง 1 - 2 จาก 2 รายการ