จะกลับไปดีกับเขาก็บอก

 ผลลัพธ์เพลง 1 - 2 จาก 2 รายการ